ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

จำนวนโครงการ ประจำปี 2561
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการ
Admin M&EAdmin M&E 4
ahama_hsmi1ahama_hsmi1 2
amonpakamonpak 2
aphiradeeaphiradee 1
ChayapornChayaporn 2
chulathipchulathip 2
DuangkamolDuangkamol 1
HimHim 1
JariyapornJariyaporn 1
JirachayaJirachaya 1
Kansiriraksa BoonaeimKansiriraksa Boonaeim 1
kriangsakkriangsak 1
Little BearLittle Bear 2
mumtasmumtas 2
My BearMy Bear 3
Nat RattanasirinichakunNat Rattanasirinichakun 2
Noppadon PumyimNoppadon Pumyim 1
ParadauttoParadautto 2
pimnatchapimnatcha 2
piyapornpiyaporn 1
pokonanpokonan 3
pongthep sutheravutpongthep sutheravut 1
prawitprawit 2
ritthirongritthirong 1
SamranSamran 1
sangeamsangeam 3
satiansatian 2
SIRIPORNSIRIPORN 2
sutthiphongsutthiphong 3
thakuthaku 1
WannakornWannakorn 1
Wanpen_TaiWanpen_Tai 3
wichuladawichulada 3
wisutwisut 1
กำพล เศรษฐสุขกำพล เศรษฐสุข 2
กิ่งกาญจน์กิ่งกาญจน์ 1
ดุริยางค์ วาสนาดุริยางค์ วาสนา 2
นายอะหมัด หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรี 1
เปาซี วานองเปาซี วานอง 2
ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ 2
พัชนี  ตูเล๊ะพัชนี ตูเล๊ะ 2
พัฒนา  นาคทองพัฒนา นาคทอง 1
พิเชตวุฒิ นิลละออพิเชตวุฒิ นิลละออ 2
เพชรรุ่งเพชรรุ่ง 3
เพียงกานต์ เด่นดาราเพียงกานต์ เด่นดารา 2
ไพสิฐไพสิฐ 2
ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ 2
ภาณุมาศ นนทพันธ์ภาณุมาศ นนทพันธ์ 3
ภูมินทร์ คำหนักภูมินทร์ คำหนัก 2
ยุทธนา หอมเกตุยุทธนา หอมเกตุ 3
สมใจสมใจ 2
สมนึก นุ่นด้วงสมนึก นุ่นด้วง 1
สิริกร รัตนศิริณิชกุลสิริกร รัตนศิริณิชกุล 1
สุณี บุญพิทักษ์สุณี บุญพิทักษ์ 1
อุไรวรรณ ตันฑอาริยะอุไรวรรณ ตันฑอาริยะ 2
จำนวน 55 คน 100