ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ทีมแพร่ลงพื้นที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮและร่วมศึกษาพื้นที่

by sutthiphong @9 ธ.ค. 61 11:22 ( IP : 171...83 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x500 pixel , 121,319 bytes.
  • photo  , 1810x905 pixel , 196,994 bytes.
  • photo  , 1452x726 pixel , 109,732 bytes.

นักประเมิน M&E - ทีมจังหวัดแพร่่ ลงพื้นที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮและร่วมศึกษาพื้นที่ ร่วมกับทีมงาน (เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561)

Relate topics

Comment #1
Posted @6 พ.ค. 62 20:34 ip : 213...71

ลดหย่อนภาษีส่วนตัว และครอบครัว (ลดหย่อนภาษีหมวดที่ 1) ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท เป็นค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ทุกคนที่ยื่นแบบ สามารถลดหย่อนได้ทันทีที่ยื่นแบบ ลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท ใช้ได้ในกรณีที่คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่เลือกนำมาคำนวณภาษีพร้อมกัน ไม่ได้แยกยื่นแบบ ลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 บาท บุตรในที่นี้ หมายรวมถึงทั้งบุตรตามกฎหมาย และบุตรบุญธรรม หากเป็นบุตรตามกฎหมายสามารถใช้ลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน แต่หากเป็นบุตรบุญธรรม สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 3 คน หรือถ้ามีทั้งบุตรตามกฎหมาย และบุตรบุญธรรม สามารถหักรวมกันได้ไม่เกิน 3 คน   บุตรที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

บุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี หากบุตรมีอายุอยู่ระหว่าง 21-25 ปี ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป หากบุตรมีอายุมากกว่า 25 ปี บุตรต้องเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ บุตรต้องมีเงินได้ในปีไม่เกิน 30,000 บาท (ยกเว้นเงินปันผล) more...

แสดงความคิดเห็น

« 8120
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง