ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ห้องประชุมออนไลน์

 • workshop หลักสูตรนักติดตามประเมินผลคร้้งที่ 1 ภาคเหนือและภาคใต้

  23-25 ก.พ. 63
  09.00 - 15.00 น.

  ถ่ายทอดสดการประชุม

  ณ. ห้องประชุม โรงแรมริชมอนท์ กรุงเทพ
 • ห้องประชุมออนไลน์ ภาคเหนือ

  เปิดบริการฟรี
  24 ชั่วโมง

  ห้องประชุม 1401

  ระบุรายละเอียดการประชุม
 • ห้องประชุม ออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เปิดบริการฟรี
  24 ชั่วโมง

  ห้องประชุม 1402

  ระบุรายละเอียดการประชุม
 • ห้องประชุม ภาคใต้

  เปิดบริการฟรี
  24 ชั่วโมง

  ห้องประชุม 1403

  ระบุรายละเอียดการประชุม
 • ห้องประชุมออนไลน์ ภาคกลาง

  เปิดบริการฟรี
  24 ชั่วโมง.

  ห้องประชุม 1404

  ระบุรายละเอียดการประชุม