ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ห้องประชุมออนไลน์


แจ้งกำหนดการหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)
  • ห้องประชุม ออนไลน์ PPI1403

    เปิดบริการฟรี
    24 ชั่วโมง

    ห้องประชุม PPI 1403

    ระบุรายละเอียดการประชุม