ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ห้องประชุมออนไลน์


แจ้งกำหนดการหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)
 • ห้องประชุมออนไลน์ ภาคเหนือ

  เปิดบริการฟรี
  24 ชั่วโมง

  ห้องประชุม 1401

  ระบุรายละเอียดการประชุม
 • ห้องประชุม ออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เปิดบริการฟรี
  24 ชั่วโมง

  ห้องประชุม 1402

  ระบุรายละเอียดการประชุม
 • ห้องประชุม ภาคใต้

  เปิดบริการฟรี
  24 ชั่วโมง

  ห้องประชุม 1403

  ระบุรายละเอียดการประชุม
 • ห้องประชุมออนไลน์ ภาคกลาง

  เปิดบริการฟรี
  24 ชั่วโมง.

  ห้องประชุม 1404

  ระบุรายละเอียดการประชุม