ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

About us

by Little Bear @August,24 2018 11.24 ( IP : 171...181 )

ศูนย์ประสานงานโครงการติดต่อ น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส โทร. 081-5415227

ติดต่อ/สอบถามการใช้งาน ได้ที่..

                                                   
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส (นุช)
Line ID : 
08-1541-5227
yaosuk24@hotmail.com
สุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)
Line ID : 18182543 
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
webmaster@softganz.com
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
08-9197-1917
pongthep.s@gmail.com
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-282904  โทรสาร : 074-282901

พิกัด GPS  ( 7.006433, 100.498991 )
>>แผนที่<<