ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

Topic List

21 items(1/3) 2 3 Next » Last »|
Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 1 มี.ค. 63 09:37

ภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง1 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 29 ก.พ. 63 13:45

ชมภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 25 ก.พ. 63 16:09

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 25 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 24 ก.พ. 63 14:37

ภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ และภาคใต้)24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 23 ก.พ. 63 14:45

ชมภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ และภาคใต้)23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 22 ก.พ. 63 18:18

ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์  อ.เมือง จ.นนทบุรี และไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคตะวันออกเหนือ และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี  ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 12 ก.พ. 63 14:06

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)จัดการประชุมออกแบบและรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรนักติดตามประเมินผลโครงการงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ 4 ภาคระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 30 ม.ค. 63 11:13

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) จัดประชุมคณะทำงานหลักสูตรนักติดตามและประเมินผล ของโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ. ห้องประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 7 ธ.ค. 62 11:20

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) จัดประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรนักติดตามและประเมินผล ของโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ (4 ภาค) ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562ณ. โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอ

Submitted by yaowalak on 6 เม.ย. 62 13:05

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส.มอ. ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสจรส.มอ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี

21 items(1/3) 2 3 Next » Last »|