ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 1 มี.ค. 2563

@1 มี.ค. 63 09:37
ภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง1 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 29 ก.พ. 2563

@29 ก.พ. 63 13:45
ชมภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 25 ก.พ. 2563

@25 ก.พ. 63 16:09
ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 25 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 24 ก.พ. 2563

@24 ก.พ. 63 14:37
ภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ และภาคใต้)24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 23 ก.พ. 2563

@23 ก.พ. 63 14:45
ชมภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ และภาคใต้)23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ปี 2563

@22 ก.พ. 63 18:18

ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์  อ.เมือง จ.นนทบุรี และไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคตะวันออกเหนือ และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี  ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ