ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ (4 ภาค)

@7 ธ.ค. 62 11:20
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) จัดประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรนักติดตามและประเมินผล ของโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ (4 ภาค) ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562ณ. โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอ

สจรส.มอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคใต้

@6 เม.ย. 62 13:05
เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส.มอ. ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสจรส.มอ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี

ประชุมเชิงปฎิบัติการ นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

@13 มี.ค. 62 09:43
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อ ถอดบทเรียน ทบทวนและต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ.โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ