ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมออกแบบและรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรนักติดตามประเมินผลโครงการงานสร้างเสริมสุขภาพ

@12 ก.พ. 63 14:06
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)จัดการประชุมออกแบบและรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรนักติดตามประเมินผลโครงการงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ 4 ภาคระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

ประชุมคณะทำงานหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่

@30 ม.ค. 63 11:13
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) จัดประชุมคณะทำงานหลักสูตรนักติดตามและประเมินผล ของโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ. ห้องประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ (4 ภาค)

@7 ธ.ค. 62 11:20
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) จัดประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรนักติดตามและประเมินผล ของโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ (4 ภาค) ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562ณ. โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอ

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ