ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

รายชื่อโครงการ ปี 2563 (จำนวน 54 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2563
Piyapoungsamlee โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนากลไกสุขภาวะเขต5 นครปฐม(ทดลองประเมิน คนที่1)โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนากลไกสุขภาวะเขต5 นครปฐม(ทดลองประเมิน คนที่1)
- - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2563
Piyapoungsamlee โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนากลไกสุขภาวะเขต5 นครปฐม(ทดลองประเมิน คนที่1)โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนากลไกสุขภาวะเขต5 นครปฐม(ทดลองประเมิน คนที่1)
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2563
Songfar โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 อ.นครชัยศรี (ทดลอง2)
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2563
Songfar โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 อ.นครชัยศรี (ทดลอง2)
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2563
tawatchai.ka ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชุมชนผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2563
ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ (ทดลองประเมิน -คนที่ 2)
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 xxx-cx
(โครงการ)ปี 2563
ปัทมาภรณ์ จุมปา โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 4 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (ทดลองประเมิน-คนที่ 6)จังหวัดนนทบุรี
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2563
Pitakchai_Jansomwong โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ นครปฐม (ทดลอง)อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2563
Chaoying201299 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่
1 - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)ปี 2563
วินัย โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ทดลองประเมิน-คนที่ 6)ข
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)ปี 2563
Nbuasri โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ติดตามประเมินผล)
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 xxx
(โครงการ)ปี 2563
meawiie โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 4 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (คนที่ 3)อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 ???
(โครงการ)ปี 2563
ผศ.ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 8 อ.ด่านซ้าย จ.เลย (ประเมินโครงการ)
2 1 2 มี.ค. 63 10:33 กำลังดำเนินโครงการ
14 ???
(โครงการ)ปี 2563
ฉลาด โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพพชุมชน เขต 8 อ.ด่านซ้าย จ.เลย(ทดลองประเมิน-1)
- - กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)ปี 2563
Wanlop Jaidee โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพ เขต 6 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ประเมิน)
- - กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)ปี 2563
Warunsicha โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพขุมชน เขต 6 อ.พรมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ทดลองประเมิน - วรัญญ์ศิชา)
- - กำลังดำเนินโครงการ
17 xxx
(โครงการ)ปี 2563
sinee โครงการบูราการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 4 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (คนที่2)อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
- - กำลังดำเนินโครงการ
18 XXX-CX
(โครงการ)ปี 2563
Sunisas โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทดลองประเมิน-sunisa)
- - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)ปี 2563
ศศสรวง โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 4 นนทบุรี บางใหญ่ (ทดลองประเมินคนที่ 4)
- - กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)ปี 2563
PATCHANA โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพเขต 6 จ.ฉะเชิงเทรา (ทดลองประเมิน-พัชนา)
- - กำลังดำเนินโครงการ
21 ???
(โครงการ)ปี 2563
Wasinkomut โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ทดลองประเมิน 4 )
- - กำลังดำเนินโครงการ
22 ???
(โครงการ)ปี 2563
Kanjanatongtua โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน03อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- - กำลังดำเนินโครงการ
23 ???
(โครงการ)ปี 2563
Micky73000 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 5 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม(ประเมิน)
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 ???
(โครงการ)ปี 2563
วินัย โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ทดลองประเมิน-คนที่ 6)
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 ???
(โครงการ)ปี 2563
kanchanap โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต​ 6 จ.ฉะเชิงเทรา​(ทดลอง​_กาญจนา)
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 xxx-cx
(โครงการ)ปี 2563
ปัทมาภรณ์ จุมปา โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 4 อ.บางใหญ๋ จ.นนทบุรี (ทดลองประเมิน-คนที่ ุ6)
- - กำลังดำเนินโครงการ
27 0001
(โครงการ)ปี 2563
Valanchaya โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพเขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ทดลองประเมิน คนที่ 1)
- - กำลังดำเนินโครงการ
28 xxx-xx
(โครงการ)ปี 2563
สมชาย โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ (ประเมิน)
2 1 2 มี.ค. 63 10:30 กำลังดำเนินโครงการ
29 ???
(โครงการ)ปี 2563
จุติมาพร พลพงษ์ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด (ทดลองประเมิน-จุติมาพร)
- - กำลังดำเนินโครงการ
30 ???
(โครงการ)ปี 2563
Nanthiya โครงการบูรณาการกลไกการประเมิน​ M&E อีสาน​เขต​ 10​ (ทดลองระบบZIM)​
- - กำลังดำเนินโครงการ
31 ???
(โครงการ)ปี 2563
tawatchai.ka โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 7 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด (ทดลองประเมิน-ธวัชชัย)
- - กำลังดำเนินโครงการ
32 ???
(โครงการ)ปี 2563
ประภา คงปัญญา โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 4 จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ (ประเมิน)
- - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)ปี 2563
ธนาคาร  ผินสู่ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 พื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
- - กำลังดำเนินโครงการ
34 ???
(โครงการ)ปี 2563
Warunsicha โครงการบูรณาการกชไกสุขภาพขุมชน เขต 6 อ.พรมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ทดลองประเมิน - วรัญญ์ศิชา)
- - กำลังดำเนินโครงการ
35 000
(โครงการ)ปี 2563
ขวัญสุปาณัฏฐ์ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (ประเมิน)
- - กำลังดำเนินโครงการ
36 ???
(โครงการ)ปี 2563
Worayuth โครงการบูรณาการกลไกลสุขภาพชุมชน เขต6 จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทดลองประเมิน-วรยุทธ)
- - กำลังดำเนินโครงการ
37 XXXX099
(โครงการ)ปี 2563
ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ (ทดลองประเมิน -คนที่ 2)
- - กำลังดำเนินโครงการ
38 ???
(โครงการ)ปี 2563
วุฒิพงศ์ บุษราคัม โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 8 อ.ด่านซ้าย จ.เลย(ทดลองประเมิน-คนที่ 3)
- - กำลังดำเนินโครงการ
39 xxx
(โครงการ)ปี 2563
nantapor โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา(ทดลอง-นันทพร)
- - กำลังดำเนินโครงการ
40 999
(โครงการ)ปี 2563
mali โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพเขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ทดลองประเมิน คนที่ 2)
- - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)ปี 2563
Valanchaya โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพเขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ทดลองประเมิน คนที่ 1)
- - กำลังดำเนินโครงการ
42 xxxx1-1
(โครงการ)ปี 2563
วีระศักดิ์ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 7 (วีระศักดิ์ ทดลอง)
1 - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)ปี 2563
mumtas โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 จังหวัดสตูล (ประเมิน)อำเภอละงู จังหวัดสตูล
3 - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)ปี 2563
Pawina โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน​ เขต​1​จังหวัดลำปาง(ประเมิน-5ทดลองใช้)​
1 - กำลังดำเนินโครงการ
45 ???
(โครงการ)ปี 2563
Yongyutb โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก (ประเมิน1)
2 1 25 ก.พ. 63 12:16 กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)ปี 2563
นางสาวสมร  สังฆะสร โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 1 จ.ลำปาง (ประเมิน-4 ทดลองใช้)
- - กำลังดำเนินโครงการ
47 ระบุรหัส
(โครงการ)ปี 2563
สมชาย โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชุน เขต 12 จ.สงขลา (ประเมิน)
3 1 25 ก.พ. 63 12:17 กำลังดำเนินโครงการ
48 ???
(โครงการ)ปี 2563
พัฒนา  นาคทอง โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเชต 1 จังหวัดลำพูน(ประเมิน 2 ทดลองใช้)
1 - กำลังดำเนินโครงการ
49 ???
(โครงการ)ปี 2563
Siriporn Pengjan โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประเมิน-2)
- - กำลังดำเนินโครงการ
50 ???
(โครงการ)ปี 2563
Him โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 จังหวัดนราธิวาส (ประเมิน-2)
1 - กำลังดำเนินโครงการ
51 ???
(โครงการ)ปี 2563
wichulada โครงการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 1 จังหวัดลำพูน (ประเมิน 3)
2 2 25 ก.พ. 63 12:17 กำลังดำเนินโครงการ
52 ???
(โครงการ)ปี 2563
Pichetwut Nillaor โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี (ประเมิน)
2 1 25 ก.พ. 63 12:17 กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)ปี 2563
kanida โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 จังหวัดพัทลุง
1 1 25 ก.พ. 63 12:16 กำลังดำเนินโครงการ
54 ???
(โครงการ)ปี 2563
sucha โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 3 จังหวัดชัยนาท (ประเมิน)
1 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 54 โครงการ