ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ปี 2563

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @22 ก.พ. 63 18:18 ( IP : 171...170 ) | Tags : เอกสารการประชุม , ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี และไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคตะวันออกเหนือ และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

ไฟล์เอกสาร ประกอบการประชุม

ไฟล์นำเสนอ