ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

task_alt

โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 115 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของผู้ให้ทุน
5ผ่านการตรวจสอบของเจ้าของทุน
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 21 ก.พ. 2562 - 15 มี.ค. 2562
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 2