ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมคณะทำงานหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่

by sutthiphong @30 ม.ค. 63 11:13 ( IP : 223...131 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 112,178 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 109,419 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 88,262 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 87,316 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,915 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,820 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,751 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 90,475 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,506 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,767 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,832 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 83,973 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,041 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 71,537 bytes.

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) จัดประชุมคณะทำงานหลักสูตรนักติดตามและประเมินผล  ของโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563  ณ. ห้องประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Relate topics