ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

การประเมินคุณค่า (แผนที่)

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 จังหวัดนราธิวาส (ประเมิน-1 ทดลองใช้) กำลังดำเนินโครงการ
2 xxx-xx 2563 กระบี่ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ (ประเมิน) กำลังดำเนินโครงการ
3 2563 ชัยนาท โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 3 จังหวัดชัยนาท (ประเมิน) กำลังดำเนินโครงการ
4 2563 นครปฐม โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 5 (ประเมิน) กำลังดำเนินโครงการ
5 2563 แพร่ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 1 จ.ลำปาง (ประเมิน-4 ทดลองใช้) กำลังดำเนินโครงการ
6 2563 ลำพูน โครงการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 1 จังหวัดลำพูน (ประเมิน 3) กำลังดำเนินโครงการ
7 ระบุรหัส 2563 สงขลา โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชุน เขต 12 จ.สงขลา (ประเมิน) กำลังดำเนินโครงการ
8 2563 สุราษฎร์ธานี โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประเมิน-2) กำลังดำเนินโครงการ
9 2562 เชียงราย โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย กำลังดำเนินโครงการ
10 2562 นครสวรรค์ โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ กำลังดำเนินโครงการ
11 2562 นราธิวาส การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ
12 2562 น่าน โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน กำลังดำเนินโครงการ
13 ข้อตกลง 2562 พัทลุง การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ กำลังดำเนินโครงการ
14 2562 แพร่ โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ กำลังดำเนินโครงการ
15 ข้อตกลง 2562 ลำปาง การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง กำลังดำเนินโครงการ
16 2562 ลำพูน โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำลังดำเนินโครงการ
17 2562 สุโขทัย โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย กำลังดำเนินโครงการ
18 61-ข-110 2562 สุราษฎร์ธานี โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ
19 2562 อุตรดิตถ์ โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” กำลังดำเนินโครงการ
20 2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ กำลังดำเนินโครงการ
21 2561 สงขลา งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ กำลังดำเนินโครงการ